หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

admin student
14 มิถุนายน 2564 16:26:43

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2881727988781291

วันนี้เวลา 13.30 น. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ดำเนินการจัดโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ ZOOM ในการดำเนินกิจกรรม

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา