หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมออนไลน์พิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จำนวน 2 โครงการ
ประชุมออนไลน์พิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จำนวน 2 โครงการ

admin student
15 มีนาคม 2564 14:01:05

เช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ประชุมออนไลน์พิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ SSRU SafeSex SafeLife รักปลอดภัย เข้าใจเรื่อง SEX

2. โครงการ SSRU ร่วมใจ อนุกรักษ์ภูมิปัญญาไทย ผ้ามัดย้อมครามโดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเป็นผู้คิดและลงมือปฏิบัติจริง หากนักศึกษา มีกิจกรรมดีๆ สามารถมานำเสนอที่ ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้นะคะ

 • https://www.facebook.com/ssru.stu/
  http://sdd.ssru.ac.th  
  https://twitter.com/sddssru
  http://ssru.ac.th
  #sddssru
  #ssru
  #student
  #university
  #สวนสุนันทา
  #กองพัฒน์สวนสุนันทา