หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ในยุค New normal
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ในยุค New normal

admin student
10 กุมภาพันธ์ 2564 17:08:33

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ในยุค New normal

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/2812069955747095/


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา