หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรประจำต้นเดือน" ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรประจำต้นเดือน" ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

admin student
14 พฤศจิกายน 2565 18:30:47         ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรประจำต้นเดือน" ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สุชภาพและกีฬาสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมใส่บาตร จะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม หมายเหตุ นักศึกษาที่ต้องการบันทึกกิจกรรม ให้นำสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วย

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/491033046384599

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา