หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

admin student
13 กุมภาพันธ์ 2566 11:07:42


ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) พิมพ์ใบสมัครที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login

ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/mvs0jahm.pdf

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0c4NdZ257B467Vh2bcnbLGe9AB5RAoJZ4775MiLg35wkR7hfUqgw7VeNsb6dSgj7Xl

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา