หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > เสวนาภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์เรื่องพี่นาค 3 โดย ชมรมภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น.
เสวนาภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์เรื่องพี่นาค 3 โดย ชมรมภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น.

admin student
02 สิงหาคม 2565 12:35:11


 [สรุป] เสวนาภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์เรื่องพี่นาค 3 โดย ชมรมภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น.

[Summary] Thai film panel with Phi Nak 3 Movie by Film Club, Suan Sunandha Rajabhat University together with Five Star Productions.

https://www.facebook.com/filmclub.ssru/videos/3221125374798107/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา