หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ให้โอวาท นศ.การบริหารงานตำรวจ หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนปกครอง"
ให้โอวาท นศ.การบริหารงานตำรวจ หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนปกครอง"

admin student
26 มิถุนายน 2566 17:11:47


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจในพิธีเปิด หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนปกครอง สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมี พันตำรวจเอก ดร.สุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
เป็นประธานในพธีเปิดครั้งนี้ ณ ฟ้าใสรีสอร์ท อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid0AKmKxfnzBTtCstrQrm7Nqem6kcg5XTE8m8d9gg78Xq8kZ9H7rBruThjaP9M3Tmpel
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา