หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรบัณฑิต

admin student
11 ตุลาคม 2565 12:25:29


    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่เลขที่ 14899 ถึง 16825 รวมจำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 1,927 คน ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2562 โดยบัณฑิตที่ซ้อมย่อยในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565) จะเข้าร่วมการซ้อมใหญ่ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3262256544061765

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา