หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ม.สวนสุนันทา ส่งท้ายปีเก่าด้วยกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี”
ม.สวนสุนันทา ส่งท้ายปีเก่าด้วยกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี”

admin student
22 มกราคม 2562 10:29:33


ม.สวนสุนันทา ส่งท้ายปีเก่าด้วยกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี”

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้สนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่งมีการนำหนังสือธรรมะจากมูลนิธิเพื่อสันติภาพ ปอ.ปยุตฺโต ร่วมบริจาคให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานในวันนั้น เพื่อเป็นที่ระลึก นอกจากนั้น ได้ร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารเพื่อเป็นทานแก่ประชาชน ชาวบ้านที่เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ได้รับประทานก่อนกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศภายในงานปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน และพระธรรมเมธี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา