หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการกิจกรรมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถานบัน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการกิจกรรมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถานบัน

admin student
14 พฤษภาคม 2567 15:50:16


วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล 
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการ
กิจกรรมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถานบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร วิทยากรฝึกอบมรม และตัวแทนนักศึกษาจาก 9 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0iXSRqtLRXCYWpUoovmNUEWnQge6vXRvjobTSLf5pdHpf5pXim8KLQK9hNq83hvtal

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th