หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พิธีประกาศรางวัล SSRU WE CAN DO AWARDS
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พิธีประกาศรางวัล SSRU WE CAN DO AWARDS

admin student
11 มีนาคม 2567 13:02:22
วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30  น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พิธีประกาศรางวัล SSRU WE CAN DO AWARDS และมอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้แก่ทีมผู้ชนะ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ในโครงการรักษาแหล่งน้ำกับ SSRU WE CAN DO ก้าวสู่ CLEAN AREA จัดโดยนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ

╔═════════╗

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ที่ ????????????

http://sdd.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th

╚═════════╝

https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid0tv2GRxB6LjD3Bjg8sgnBbpq55sysygYCg2unXvc1ugETNJsQ4CFuaP41gRvvm36Zl

#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th