หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า พร้อมด้วยองค์การนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า พร้อมด้วยองค์การนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์

admin student
14 มกราคม 2564 16:19:08


  ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า พร้อมด้วยองค์การนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานวิศวกรสังคม” เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ทั้ง 14 แห่ง


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา