หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดุสิต ครั้งที่ 2/2563
ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดุสิต ครั้งที่ 2/2563

admin student
09 กันยายน 2563 12:25:38


ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตดุสิต ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตดุสิต


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา