หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา วิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา วิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565

admin student
14 มิถุนายน 2565 18:53:16

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา

วิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565 โปรดทราบ

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) ประจำปีการศึกษา 2565 ส่วนกลาง (ยกเว้นวิทยาเขตนครปฐม ได้แก่
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ทุกศูนย์ให้การศึกษา)

นศท.ที่วิทยาลัยสังกัดวิทยาเขตนครปฐม และมีความประสงค์จะเรีย

รด. ในปีการศึกษา 2565 ให้เข้ากลุ่มตามQR code ด้านล่าง
ว.ที่จะต้องย้ายกลุ่มมีแค่
1.ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.ว.การเมืองและการปกครอง
3.ว.นิเทศศาสตร์
4.ว.การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ทุกศูนย์ให้การศึกษา

------------

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02yp3pLcBuRLKVBBwktUaAqAj1r4burtyLWDhrzSxo3gLFzquq8mM72ij128y6eKRSl

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา