หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หมอกจางๆ และควัน....เห็นสายหมอกสวยๆ
หมอกจางๆ และควัน....เห็นสายหมอกสวยๆ

admin student
07 สิงหาคม 2565 16:34:03


หมอกจางๆ และควัน....เห็นสายหมอกสวยๆ อย่างนี้ ไม่ใช่เทคนิคหรือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในกิจกรรมฯ นะครับ แต่เป็นการพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Hello freshmen) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 11 กรกฎาม 2565 น้องๆสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป แล้วพบกันนะครับหมอกจางๆ และควัน....เห็นสายหมอกสวยๆ อย่างนี้ ไม่ใช่เทคนิคหรือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในกิจกรรมฯ นะครับ แต่เป็นการพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Hello freshmen) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 11 กรกฎาม 2565 น้องๆสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป แล้วพบกันนะครับ

In response to the COVID-19, SDD has developed a comprehensive plan that includes safety protocols, procedures, and guidance to keep Hello Freshmen 2022  safe from COVID-19 with spraying disinfectant. You reserve the seat from 11.30 pm onwards. See you soon.


https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/pcb.3226465710974182/3226465427640877/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา