หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประมวลผลให้คะแนนการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับอุดมศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประมวลผลให้คะแนนการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับอุดมศึกษา

admin student
21 พฤษภาคม 2563 11:06:28

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 ผศ. ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะทำงานจากกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประมวลผลให้คะแนนการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 18 B อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

http://sdd.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th

https://www.youtube.com/watch?v=62-Rq3U0rcw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา