หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโทัย เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโทัย เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

admin student
17 มกราคม 2565 17:01:58


      วานนี้ 7 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายณภัทร แก้วนามชัย นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโทัย เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภททุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

      โดยทุนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับนักศึกษาที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมด้านศิลปะ มีความประพฤติดี

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3084830251804396

http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#โควิด19
#covid19
#sddssru
#ssru
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา