หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศแจ้งไปยังน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม SSRU RUN 4 ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูล และแนบหลักฐาน เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม
ประกาศแจ้งไปยังน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม SSRU RUN 4 ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูล และแนบหลักฐาน เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม

admin student
11 มีนาคม 2567 11:41:25ประกาศแจ้งไปยังน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
SSRU RUN 4 ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูล และแนบหลักฐาน
เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม
https://forms.gle/UNcPp2jP18UCNpn27
หมายเหตุ : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 31 มีนาคมนี้
หากไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้ามา จะถึงว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี


Announcement for students who participated in SSRU RUN 4: Please enter
your information and attach the necessary documents to record your activity credits.

https://forms.gle/UNcPp2jP18UCNpn27

Note: Starting from today until March 31, if there is no recorded information, it will be considered as forfeiting the right in all cases.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=795708402583727&set=a.462404189247485
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th