หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมสร้างค่านิยมองค์กรต้านทุจริต
ร่วมสร้างค่านิยมองค์กรต้านทุจริต

admin student
20 พฤศจิกายน 2566 17:19:41

ร่วมสร้างค่านิยมองค์กรต้านทุจริต


       อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ตั้งแต่วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2566 
 จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เพื่อสร้างค่านิยมองค์กรต้านทุจริต ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ

#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th