หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้บริการยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้บริการยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

admin student
13 กันยายน 2562 18:25:42


ในระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้บริการยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 5 (รหัสนักศึกษา 61 - 58) เฉพาะผู้กู้ยืมที่เรียน ศูนย์กรุงเทพมหานคร


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา