หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้บริการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ.
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้บริการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ.

admin student
15 กันยายน 2562 13:12:49


วันที่ 24 สิงหาคม 2562 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้บริการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา และ ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2562 และให้บริการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา