หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล รับบริจาคเลือด “ทานน้ำใจไหลรินเป็นสายโลหิต”
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล รับบริจาคเลือด “ทานน้ำใจไหลรินเป็นสายโลหิต”

admin student
07 กุมภาพันธ์ 2562 10:16:18


      ในวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 08.00-14.00น. กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เปิดรับบริจาคเลือดเพื่อให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นจำนวนมาก เช่น การผ่าตัด ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางและโรคเลือดอื่นๆ เป็นต้น ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล จึงมีความประสงค์จะขอรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

      ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า เดินเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจกับนักศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต “ทานน้ำใจไหลรินเป็นสายโลหิต” อย่างใกล้ชิด


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


SDD Blood Donation.jpg

SDD Blood Donation .docx

SDD Blood Donation .pdf