หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสวดพระปริตร
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสวดพระปริตร

admin student
01 กุมภาพันธ์ 2562 11:05:57


กองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสวดพระปริตร 

        เมื่อวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มูลนิธิรวมช่อแก้ว ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมสวดพระปริตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบต่อชะตาชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ คณะเจ้าภาพได้ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้นิมนต์พระจากวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รูป เพื่อทำพิธีมงคลดังกล่าว ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์เก่าผู้เกษียณและนักศึกษาเข้ารวมกว่า 100 คน และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


SDD conducted Phra Parit Chanting.jpg

103 SDD conducted Phra Parit Chanting.pdf

103 SDD conducted Phra Parit Chanting.docx