หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสุนันทาปันน้ำใจ แก่น้องๆชาวบ้านกิ่วไฮ
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสุนันทาปันน้ำใจ แก่น้องๆชาวบ้านกิ่วไฮ

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:11:39


กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสุนันทาปันน้ำใจ แก่น้องๆชาวบ้านกิ่วไฮ

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กว่า 20 คน ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ให้กับชาวบ้าน นักเรียน บนดอยเชียงดาว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมเดินทางและเป็นประธานในการมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านบ้านกิ่วไฮ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งฝ่ายกิจกรรรมนักศึกษาฯ ได้ออกเดินทางเพื่อศึกษาเส้นทาง และกลุ่มคน ชาวบ้านที่ขาดแคลนในสถานที่ต่างๆ ซึ่งในช่วงฤดูหนาว กลุ่มชาวเหนือตอนบน จะประสบปัญหาภัยหนาวกันหลายครัวเรือน กองพัฒนานักศึกษา จึงเล็งเห็นความจำเป็นของชาวบ้าน จึงได้จัดกิจกรรม สุนันทาปันน้ำใจ ขึ้น และรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงจัดซื้อ จัดหาสิ่งของที่ขาดแคลนเพิ่มเติม เพื่อให้ชาวบ้าน และน้องๆ บ้านบ้านกิ่วไฮได้รับโอกาสดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university