หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษาจัด อบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ
กองพัฒนานักศึกษาจัด อบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:11:50


กองพัฒนานักศึกษาจัด อบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้จัด โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา  ชั้น 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชนกนาถ  เจนซื่อตรง เจ้าหน้าที่บริษัท Job Top Gun จำกัด เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทักษะความสามารถในการสัมภาษณ์ต่อสถานประกอบการ มีบุคคลิกภาพที่ดีในการสมัครงาน และมีนักศึกษาเข้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university