หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”

admin student
14 กุมภาพันธ์ 2562 14:06:01

           

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษพร้อมกับฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย" ณ อาคารมาลีนนท์ ชั้น 8 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

        โดยการดำเนินงานดังกล่าว ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2562  ประกาศให้ทราบแล้วนั้น  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เดินหน้าทำกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตยร่วมกับเยาวชนในสถาบันการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยใช้ชื่อโครงการ "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย"