หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ทำบุญถวายแด่พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
กองพัฒนานักศึกษา ทำบุญถวายแด่พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:11:08


กองพัฒนานักศึกษา ทำบุญถวายแด่พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

 

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญถวายแด่พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว อาทิ สุนันทาคลินิกเวชกรรม สำนักทรัพย์สินและรายได้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมในพิธีในครั้งนี้

สำหรับพิธีทำบุญฯ ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 ซึ่งในช่วงเช้า พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม ให้พรและกรวดน้ำ ต่อจากนั้น ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จสิ้นพิธี


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university