หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯเตรียมจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯเตรียมจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:12:47

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ

เตรียมจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม 


         วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัด การประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาตามพันธกิจและเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคม โดยมี ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.สิริอร จันทร์จำปา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในการร่วมริ้วขบวนและการวางพานพุ่มดอกไม้ นอกจากนั้น ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้แทนถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการสวนสุนันทาปันน้ำใจ เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจมอบสิ่ดีๆให้กับสังคม ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายการประชุม กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรและเป็นการเฉลิมฉลองก่อนสิ้นปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยในช่วงเช้าจะเป็นการจัดพิธีทำบุญถวายแด่พระเจ้าบรมวงเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน กำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2561ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university