หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการให้บริการตรวจแบบคำขอกู้ยืมให้กับศูนย์การศึกษา เป็นการส่งของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 - 4 (รหัส นศ. 61 - 59)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการให้บริการตรวจแบบคำขอกู้ยืมให้กับศูนย์การศึกษา เป็นการส่งของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 - 4 (รหัส นศ. 61 - 59)

admin student
16 สิงหาคม 2562 13:19:34

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการให้บริการตรวจแบบคำขอกู้ยืมให้กับศูนย์การศึกษา เป็นการส่งของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 - 4 (รหัส นศ. 61 - 59)


1. ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม และ 1 - 2 สิงหาคม 2562


2. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น.


  หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น กรณีมีการตีกลับ แก้ไข จากเจ้าหน้าที่ที่รับตรวจ และไม่สามารถส่งในวันตรวจ ให้นักศึกษาดำเนินการจัดส่งด้วยตัวเองที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 ศูนย์สุขภาพและกีฬา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 160 1354


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา