หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

admin student
11 มีนาคม 2562 11:27:46


                    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นางสาวภุมรินทร์  ส่งสัมพันธ์สกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาและนำนักศึกษาเข้าร่วม ตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร