หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

admin student
04 มิถุนายน 2562 09:58:29

กองพัฒนานักศึกษา 

ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร


          วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคกรุงเทพมหานคร ฯ พร้อมกับตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 รายเพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดุสิตและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตดุสิต ณ ห้องประชุมเสมอใจ ชั้น 4 อาคารราชวัตร สำนักงานเขตดุสิตhttp://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university