หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จับมือสุนันทาคลินิกเวชกรรม ร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส
กองพัฒนานักศึกษา จับมือสุนันทาคลินิกเวชกรรม ร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส

admin student
11 มีนาคม 2562 14:09:25


                  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร  ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และสุนันทาคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2562 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลและแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมด้านสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ปลอดจากบุหรี่ โดยสุนันทาคลินิกเวชกรรม ได้เปิดโครงการคลินิกฟ้าใส ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาในการให้บริการด้านสุขภาพ ปลอดบุหรี่ ลด ละ เลิก บุหรี่ ภายในมหาวิทยาลัยฯ