หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา”
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา”

admin student
07 สิงหาคม 2562 13:50:47

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา”


           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล นางสาวรุ่งรัตน์ พัฒนกลิ้นและนายพาพิชย์ อุทิตะสาร เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา”พร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีเป็นประธานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทา 904 วปร. ”


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา