หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ระมวลภาพกิจกรรม ถวายความจงรักภักดีในพิธีถวายพระพรชัยมงคลระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระมวลภาพกิจกรรม ถวายความจงรักภักดีในพิธีถวายพระพรชัยมงคลระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

admin student
25 พฤษภาคม 2562 16:29:48

ระมวลภาพกิจกรรม ถวายความจงรักภักดีในพิธีถวายพระพรชัยมงคลระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2VKu3ww


   ประมวลภาพกิจกรรม ถวายความจงรักภักดีในพิธีถวายพระพรชัยมงคลระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพิธี หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาhttps://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university