หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SSRU Chorus) ร่วมแสดง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด"ทศมราชันขวัญหล้า"
SSRU Chorus) ร่วมแสดง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด"ทศมราชันขวัญหล้า"

admin student
27 พฤษภาคม 2562 08:26:12

SSRU Chorus ร่วมแสดง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ 

ชุด "ทศมราชันขวัญหล้า"

      คณะนักร้องประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Chorus  ภายใต้การฝึกซ้อมของ ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมแสดง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด" ทศมราชันขวัญหล้า"" งานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 7 วันเต็ม ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งเหล่านักแสดงกว่าพันคน เชิญชวนทุกท่านมาพบกับความสามารถของวง SSRU Chorus ในงานมหกรรมการแสดงที่ยิ่งใหญ่ แล้ววันนี้เจอกันนะครับ 18.30 น. ณ ท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศใต้)


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university