หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดพิธีถวายปริญญาบัตร แก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดพิธีถวายปริญญาบัตร แก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:12:31

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดพิธีถวายปริญญาบัตร 

แก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

     

          วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดพิธีถวายปริญญาบัตร แก่พระบัณฑิตและบัณฑิต โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุ สามเณร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย พระธรรมมงคลญาณ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ได้มีผู้สำเร็จการศึกษา พระบัณฑิตและบัณฑิต จำนวนทั้งหมด 55 คน ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิต  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          โดยในช่วงเวลา 10.15 น. จะเป็นพิธีเข้ารับพระราชทานปริญยาบัตร ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอัญเชิญปริญญาบัตรมายังพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลถวายรายงาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขานนามพระบัณฑิตเกียรตินิยม และบัณฑิตเกียรตินิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขานนามพระบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขานนามพระบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยม  และขานนามพระบัณฑิตและบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ต่อด้วย พระธรรมมงคลญาณ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล แสดงสัมโมทนียกถา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายเครื่องไทยธรรม และปิดท้ายด้วยถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นการเสร็จสิ้นพิธี

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับพระบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านในโอกาสนี้


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university