หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยินดีกับนักกีฬายูยิตสูสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประกาศรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ในนามทีมชาติไทย
ยินดีกับนักกีฬายูยิตสูสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประกาศรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ในนามทีมชาติไทย

admin student
07 สิงหาคม 2562 13:55:55

ยินดีกับนักกีฬายูยิตสูสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประกาศรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ในนามทีมชาติไทย


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา