หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ฯ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม “ศีล 5”
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ฯ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม “ศีล 5”

admin student
11 มีนาคม 2562 11:43:50


         วันที่ 5 มีนาคม 2562  กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 5 โดยกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล 5” ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศานา โดยนำหลักธรรมใกล้ตัวใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 60 คน