หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

admin student
07 สิงหาคม 2562 14:06:39

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล และเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา, องค์การนักศึกษา และผู้แทนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะในคราวนี้อีกด้วย


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา