หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นายกองค์การนักศึกษา นำทีม คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ
นายกองค์การนักศึกษา นำทีม คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ

admin student
07 สิงหาคม 2562 14:10:22

นายกองค์การนักศึกษา นำทีม คณะกรรมการองค์การนักศึกษา

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ


      วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาว สิรินยา คำตัน นายกองค์การนักศึกษา นำทีม คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา