หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ รัชกาลที่ 9

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:12:55

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ รัชกาลที่ 9 


          วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิดลตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนั้น ในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากทุกภาคส่วน อาทิ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์, คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้าประธานในพิธี ได้ทำพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยการถวายภัตตาหารเช้า ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศล ถวายผ้ามหาบังสุกุล ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ รับพร ต่อจากนั้น ผู้บริหาร พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university