หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน คำกราบบังคมทูลฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน คำกราบบังคมทูลฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

admin student
11 มีนาคม 2562 10:56:11


          บ่ายวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานคำกราบบังคมทูลฯงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559-2560 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีงานพระราชทานปริญญาบัต ประจำปีพุทธศักราช 2561 ต่อไป