หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > จัดการประชุมเปิดให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จัดการประชุมเปิดให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

admin student
14 พฤษภาคม 2562 10:59:50

จัดการประชุมเปิดให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) 2562


       ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษาจัดการประชุมเปิดให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ.)  ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5)

       สำหรับในรอบเช้า ได้รับเกียรติจาก นางสาววิจิตรา ทินพนาสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนบริหารโครงการภาครัฐ มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง หลักเกณฑ์ในการชำระหนี้คืนและการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการชำระหนี้ให้กับนักศึกษากองทุนฯ และ การบรรยาย เรื่องการเปิดให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5) จากนางสาวภาวดี โตโสภณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา ในช่วงบ่าย โดยผู้เข้าร่วมในรอบเช้าประกอบด้วย นักศึกษา รหัส 58 และ 59http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university