หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมวางพานพุ่มในวันรัฐธรรมนูญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมวางพานพุ่มในวันรัฐธรรมนูญ

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:12:12

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมวางพานพุ่มในวันรัฐธรรมนูญ


         วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาองค์การนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

         ซึ่งในช่วงเวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นผู้แทนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม  ของทุกปี โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university