หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประชุมปาฐกถา “การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจคน”
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประชุมปาฐกถา “การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจคน”

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:14:30

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ประชุมปาฐกถา “การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจคน”


          วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต) ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดกิจกรรมการประชุมปาฐกถา ชุด การศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต) ครั้งที่ 19 เรื่อง การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจคน โดยกระบวนการศึกษาพระพุทธศาสนา  ขึ้น โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  เป็นพระวิทยากร

          ซึ่งในเวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยฯ โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ต่อด้วย     ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต) จุดธูปเทียนและนำสวดบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น อาจารย์กลาย กระจายวงศ์ รองประธานมูลนิธิฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของมูลนิธิฯ และกิจกรรมการประชุมปาฐกถาฯ หลังจากเสร็จพิธี เป็นการแสดงปาฐกถา เรื่อง การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจคน  โดยกระบวนการศึกษาพระพุทธศาสนา  โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี   ปิดท้ายด้วยและการถวายของที่ระลึก จากดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ และ ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล และกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

 

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university