หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทีมงานกองพัฒน์ฯ และองค์การนักศึกษาเตรียมสถานที่ซ้อมรับปริญญาบัตร ช่วงวันหยุด
ทีมงานกองพัฒน์ฯ และองค์การนักศึกษาเตรียมสถานที่ซ้อมรับปริญญาบัตร ช่วงวันหยุด

admin student
15 มิถุนายน 2562 15:13:03

ทีมงานกองพัฒน์ฯ และองค์การนักศึกษาเตรียมสถานที่

ซ้อมรับปริญญาบัตร ช่วงวันหยุด       ในระหว่างวันที่ 1- 3 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ได้แก่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ห้องประชุมช่อแก้ว ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 -5 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ โรงละครและห้องแสดงผลงานชั้นใต้ดิน อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้องเรียน 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3555, 3552, 3567 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องเรียน 4701, 4711, 4712, 4733, 4736, 4761, 4762, 4763 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university