หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คะแนนสอบ Pretest ภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ “โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21”
คะแนนสอบ Pretest ภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ “โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21”

admin student
01 กุมภาพันธ์ 2562 12:21:05

คะแนนสอบรอบวันที่ 15 มกราคม 2562

คะแนนสอบรอบวันที่ 16 มกราคม 2562

คะแนนสอบรอบวันที่ 17 มกราคม 2562

คะแนนสอบรอบวันที่ 26 มกราคม 2562


คะแนนสอบ Pre-Test - 15 ม.ค. 62.docx

คะแนนสอบ Pre-Test - 15 ม.ค. 62.pdf

คะแนนสอบ Pre-Test - 16 ม.ค. 62.docx

คะแนนสอบ Pre-Test - 16 ม.ค. 62.pdf

คะแนนสอบ Pre-Test - 17 ม.ค. 62.docx

คะแนนสอบ Pre-Test - 17 ม.ค. 62.pdf

คะแนนสอบ Pre-Test - 26 ม.ค. 62.docx

คะแนนสอบ Pre-Test - 26 ม.ค. 62.pdf