หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมฯ โครงการเพื่อนเยาวชนวัยใส รู้ทันป้องกันเอดส์
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมฯ โครงการเพื่อนเยาวชนวัยใส รู้ทันป้องกันเอดส์

admin student
11 มีนาคม 2562 11:20:14


           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวินัยนักศึกษา และแกนนำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพื่อนเยาวชนวัยใส รู้ทัน ป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมฟูลาม่า สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอแนวคิด ซักถาม หรือการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์