หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาชนบท รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากธนาคารออมสิน
ผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาชนบท รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากธนาคารออมสิน

admin student
14 พฤษภาคม 2562 11:22:31

ผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาชนบท รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากธนาคารออมสิน


        วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายคุณากร พิมพา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท เป็นผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาชนบท รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากธนาคารออมสิน สาขาศรีย่าน นำโดย นางมาลี รุ่งแจ้ง ผู้จัดการสาขา และนางนันนทวัน เลี่ยวสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

        ทั้งนี้ ชมรมอาสาพัฒนาชนบท กำหนดจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ระหว่างวันที่ 2-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องสมุดโรงเรียน และยังเป็นการช่วยส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษาต่อไปhttp://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university