หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรม โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรม โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

admin student
11 มีนาคม 2562 12:14:44


            เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 นายสุทธญาณ์  ชุ่มเชื้อ และนายทูลไชย  คร้ามสิทธิ์ บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  ซึ่งจัดโดยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นอกจากนั้น บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ยังเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการซักซ้อมการระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีเหตุเพลิงไหม้ การช่วยเหลือผู้ป่วย การดับเพลิง  หรือการแจ้งเหตุ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับดำเนินการจัดทำแผนภาวะฉุกเฉินและซักซ้อมบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน หรือภายในอาคารนั้นเพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันและถูกต้อง